Εξοπλισμός

Το Κέντρο Προγεννητικής Διάγνωσης δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή όλων των σύγχρονων υπηρεσιών στο χώρο του προγεννητικού ελέγχου και της εμβρυομητρικής ιατρικής, στελεχώνεται με εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό και είναι εφοδιασμένο με τον πλέον εξελιγμένο εξοπλισμό σε μηχανήματα και λογισμικό.

Συγκεκριμένα, το κέντρο διαθέτει:

  • Ιατρό με κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση υπερηχογραφημάτων και αντίστοιχη πιστοποίηση:  Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου Μ. Βρετανίας (Fetal Medicine Foundation), Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων Μ. Βρετανίας (Royal College of Obstetricians and Gynecologist), Περιγεννητικό Ινστιτούτο Μ. Βρετανίας (Perinatal Institute of West Midlands, UK) αλλά και μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της εμβρυομητρικής ιατρικής με προϋπηρεσία σε βαθμό επιμελητού σε μονάδες κύρους στη Μ. Βρετανία (University College London Hospital).
  • Σύγχρονη συσκευή υπερήχων General Electric Voluson E6 υψηλής ευκρίνειας (τετραδιάστατης 4D έγχρωμης απεικόνισης).
  • Ειδική βάση δεδομένων παρακολούθησης της κύησης (Αstraia), ο σχεδιασμός της οποίας πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες, με στόχο την παροχή έγκυρης στατιστικής αξιολόγησης χρωματοσωμικών ανωμαλιών.
  • Καταγραφή όλων των υπερηχογραφικών εξετάσεων σε οπτικούς δίσκους DVD που επιτρέπουν την αναπαραγωγή της εξέτασης εκ των υστέρων.
  • Δυνατότητα προβολής της υπερηχογραφικής εξέτασης μέσω διαδικτύου, ώστε απομακρυσμένοι συγγενείς ή ο θεράπων ιατρός να παρακολουθούν την εξέταση ζωντανά, σε αληθινό χρόνο.
  • Συνεργαζόμενο εργαστήριο που παρέχει άμεσο (σε 30 λεπτά) και πιστοποιημένο (Elexys, Roche Diagnostics) αποτέλεσμα του τεστ PAPP-A (ΠΑΠ-Α).