Κύηση ανά Εβδομάδα

Επιλέξτε εβδομάδα κύησης:

Pages

3η Εβδομάδα

Εσείς

Δυο εβδομάδες μετά την τελευταία σας περίοδο ένα ωάριο απελευθερώνεται από μια από τις ωοθήκες σας (ωορρηξία). Το ωάριο αρχίζει να κάνει το ταξίδι του κατά μήκος μιας σάλπιγγας, όπου ελπίζει να βρεθεί με ένα σπερματοζωάριο. Το χρονικό διάστημα που επιτυγχάνεται η γονιμοποίηση είναι μικρό γιατί το σπερματοζωάριο πρέπει να διαπεράσει το ωάριο μέσα σε 12 με 24 ώρες από την απελευθέρωσή του. Όταν το σπερματοζωάριο γονιμοποιεί το ωάριο δημιουργείται το πρώτο κύτταρο που ονομάζεται ζυγώτης.

Εντός 24 με 36 ωρών από την γονιμοποίηση, ο ζυγώτης διαιρείται σε δύο κύτταρα και 12 ώρες αργότερα διαιρείται σε τέσσερα. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου μια συστάδα κυττάρων σχηματίσουν αυτό που ονομάζεται μορίδιο. Σε περίπου 3 με 4 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση το μορίδιο αφήνει την σάλπιγγα και εισέρχεται στην κοιλότητα της μήτρας για να εμφυτευτεί. Τώρα πια αποτελείται από μια δέσμη 100 κύτταρων που ονομάζονται κύημα (πρώιμο έμβρυο).

Το μωρό σας

Το μωρό σας μόλις έχει δημιουργηθεί! Και θα μοιάζει στου γονείς του, γιατί το σπερματοζωάριο φέρει γενετικές πληροφορίες από τον πατέρα και το ωάριο από τη μητέρα. Αυτές οι γενετικές πληροφορίες θα ενωθούν για να δώσουν τα χρωμοσώματα του κυήματος, τα όποια θα εκφράσουν τα χαρακτηριστικά του.

Το φύλο του καθορίζεται σε αυτό το πρώιμο στάδιο και εκφράζεται από τα φυλετικά χρωμοσώματα. Το όποιο και καθορίζεται από το φυλετικό χρωμόσωμα που θα φέρει το σπερματοζωάριο (πατέρας).

Αλλά μήπως είναι περισσότερα κυήματα από ένα; Υπάρχουν δυο είδη διδύμων: τα μονοζυγωτικά και τα δυζυγωτικά. Τα διζυγωτικά προκαλούνται από ταυτόχρονη ωοθηλακιορηξία δυο ωοθυλακίων, τα όποια γονιμοποιούνται από δυο ξεχωριστά σπερματοζωάρια. Αυτά τα δίδυμα αδελφάκια προέρχονται από δυο διαφορετικά κύτταρα τα οποία έχουν διαφορετικό γενετικό υλικό. Γι’ αυτό και μοιάζουν σαν δυο αδέλφια, τα οποία μπορούν έχουν και διαφορετικό φύλο. Τα μονοζυγωτικά δίδυμα δημιουργούνται όταν ένα ήδη γονιμοποιημένο ωάριο το oποίο χωρίζεται αργότερα σε δύο διαφορετικές ομάδες κύτταρων, οι οποίες θα δώσουν δυο έμβρυα. Αυτά τα δίδυμα προέρχονται από το ίδιο κύτταρο γι’ αυτό και έχουν όμοιο γενετικό υλικό (χρωμοσώματα). Τέλος, θα δημιουργήσουν δυο έμβρυα τα οποία μοιάζουν «σαν μια σταγόνα νερό», έχουν το ίδιο φύλο, το ίδιο χρώμα μαλλιών και ματιών αλλά και ίδια ομάδα αίματος.

Τα τρίδυμα και τα τετράδυμα μπορούν να δημιουργηθούν με οποιοδήποτε δυνατό συνδυασμό που ισχύει για τις δίδυμες κυήσεις. Για παράδειγμα τρία ή ακόμα και περισσότερα ωάρια μπορούν να γονιμοποιηθούν και να δημιουργήσουν τρίδυμα ή τετράδυμα από διαφορετικό ζυγώτη ή ένα γονιμοποιημένο ωάριο μπορεί να χωριστεί σε ομοζυγωτικά δίδυμα και ταυτόχρονα να συνυπάρχει ακόμα ένα γονιμοποιημένο ωάριο, πράγμα που καθιστά μια εγκυμοσύνη τριδύμων - δίνοντας δύο μοζυγωτικά δίδυμα και ένα έμβρυο από άλλο ζυγώτη, ή ένα ωάριο μπορεί να χωριστεί σε τρία κύτταρα και να δημιουργήσει μονοζυγωτικά τρίδυμα.