Τιμές

Οι εξετάσεις προγεννητικού έλεγχου θεωρούνται κλασσικά ότι έχουν ένα σχετικά υψηλό κόστος για τον ασθενή. Γιατί..;

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι αποτελούν απόλυτα εξειδικευμένες εξετάσεις που απαιτούν συνεχή εκπαίδευση του ιατρού συνήθως σε κέντρα του εξωτερικού.

Επίσης, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την ορθή και ακριβή διάγνωση είναι τελευταίας τεχνολογίας με πολύ υψηλό κόστος.

Τέλος, η κάθε μια εξέταση είναι μοναδική και δεν περιορίζεται σε ορισμένη χρονική διάρκεια, μπορεί να διαρκέσει από μισή ώρα έως και τρεις ώρες ανάλογα με τη περίπτωση  και μπορεί να απαιτήσει πολλαπλές επανεξετάσεις που δεν κοστολογούνται.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το κόστος της κάθε εξέτασης:

1. Επιλεξτέ το είδος της εξέτασης 

2. Επιλέξτε το τρίμηνο της κύησης

3. Επιλέξτε τον αριθμό των εμβρύων 

title price type trimester pregnancies
         

Στο τέλος κάθε εξέτασης οι γονείς παραλαμβάνουν πλήρη αναφορά, μαζί με φωτογραφίες και DVD το όποιο έχει καταγράψει όλη την εξέταση.

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος και των δύο παραπάνω τεστ, η αμνιο-παρακέντηση ή η βιοψία τροφοβλάστης επιβάλλεται και παρέχεται δωρεάν.